Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Mångtydigt namn TmpDDE från Visual Basic

Ett felmeddelande från Word 8.0 som med stor säkerhet beror på att du uppgraderat till Office97 och glömt att ändra inställningen för ordbehandlarversion i Telofax. Problemet kan dyka upp när man skriver ut länkade utskrifter mot Word. Vid länkade utskrifter skapas ett temporärt makro i Word, makrot får namnet TmpDDE och raderas av Word när länkningen är utförd. Om något går snett kan det hända att makrot ligger kvar och då uppstår problemet.

Lösning: Ta bort makrot och ändra inställningen i Telofax

Så här gör du: Gå in under Verktyg i Word 8.0 välj Makro, Makron. Ta bort Makrot TmpDDE. Ändra sedan inställningen i Telofax.(menyn "Inställningar","Wordversion" markera version 8.0)

Föregående sida