Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

Ett felmeddelande "reserved error (-1601)". Felet kan uppstå vid skrivning till databasen t ex vid arkivering.

Databasen är skadad!

Lösning:

Att använda funktionen "komprimera databas" i stället för "Reparera databas" är oftast ett bättre alternativ. Komprimeringen fungerar så att en ny tom databas skapas och därefter flyttas data över från den gamla databasen. Detta sköts automatiskt av databasmotorn och ger oftast ett bra resultat.

Hjälpte inte detta? Ring för support alt. hämta senaste backupen på databasen.

Föregående sida