Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

Telofax säger att det inte kan skapa mailobjekt?

Orsak: Om du har OfficeXp så går det inte att installera CDO (Colloborating Data Objects), det finns inte med till OfficeXp. Telofax använder CDO för att skapa och skicka mail,fax och SMS (om tjänsten finns på din server)

Lösning:

 

 

Föregående sida