Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Faxformatet blir förkrympt hos mottagaren

När man sänder fax från Telofax så använder exhange WordPad för att utforma faxen, det innebär att marginalerna i WordPad är gällande även vid faxning och därför kan det hända att mottagarfaxen inte får plats med all text på ett papper. En del faxmaskiner skalar då ned formatet till hälften vilket gör att det kan vara svårt att läsa faxet.
När infogningen av länkade fält från telofax sker kan även en del långa namnfält "knuffa" texten för långt ut i marginalen så att faxet blir för brett.

 

Lösning: Ställ ned marginalerna i Wordpad, lägg in en tabb när du vill lägga in text på samma rad efter ett länkat fält.

(Om faxservern finns på en NT maskin lagras marginalinställningarna för WordPad i användarens NT-profil.)

Föregående sida