Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Autostarta LapNet vid en bestämd tidpunkt

För detta krävs att datorn har Pluspaketet installerat.

För att säkerställa att Du tar backupper med regelbundna intervall kan Du låta systemagenten starta LapNet vid en bestämd tidpunkt. LapNet utför inte i backupper automatiskt i nuvarande version men det är ändå en bra påminnelse att få programmet uppstartat.

Tipset är lämnat av Jan-Henrik Larspers hos Skanska Bygg i Gävle.

Föregående sida