Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Faxa från Telofax installerat på Windows98

Vart har faxprogrammet som fanns i Windows95 tagit vägen? Motsvarigheten saknas i Windows98 !

För att kunna sända fax från Telofax behövs ett faxprogram. På Windows98 CD'n finns ett bibliotek som heter Tools\Oldwin95\Message där hittar du två program och en textfil. Läs textfilen och installera därefter wms.exe därefter installerar du själva faxprogrammet awfax.exe.

Föregående sida