Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Öka hastigheten vid länkade fax och E-post

När Du skickar elektroniskt från Telofax sker följande:
Programmet hämtar faxnr. eller epostadressen från ditt register och kollar sedan igenom adressboken i Exchange för att ev. hitta adressaten, det gör den aldrig men jag måste ändå utföra proceduren för att kunna använda Exchange.

Om Du är ansluten i ett stort nätverk där det finns en stor adressbok på en server långt bort kan det hända att det tar flera sekunder för varje post. Du kan ändra inställningen i Exchange genom att gå in under Tjänster, Adressering och där ta bort adressboken i listan. Det enda som påverkas är vid utformning av ett nytt brev manuellt då Du använder funktionen kontrollera. Funktionen kontrollera kollar automatiskt om adressatens adress är rätt enl. adressboken och då används adressbökerna i den ordning de finns i listan. Du kan fortfarande kontrollera men det sker inte automatiskt men istället vinner Du mycket tid då Telofax kan arbeta snabbare.


Föregående sida