Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen


Fel vid länkade brev som skickas via Epost

När Du skickar länkade brev via Epost från Telofax kan ett kryptiskt felmeddelande dyka upp, felet beror med största sannolikhet på följande:

Dokumentet Du länkar ligger i en katalog på en server i ett nätverk, som användare ser Du katalogen som en enhetsbeteckning (hårddisk) t. e. x. "M:", problemet är att egentligen heter katalogen något i stil med "\\DCV2"och detta skapar problem för mailservern när det söker efter dokumentet.

Lösning: Flytta dokumentet till en fysisk enhet (hårdisk) t.e.x. din hårdisk.

Föregående sida